site-logo
site-bg

Merkezi Isıtma Sistemleri


withimage-photo

Merkezi Isıtma Nedir?

Tek bir merkezden bir yapının tamamının ısıtılma sistemine merkezi ısıtma denir. Merkezi ısıtma sisteminde her katın ya da direnin ayrı bir işlem yapmasına gerek kalmaz. Merkezi ısıtma genelde apartmanın en altında bulunan kazan dairesinde bulunur. Kazan dairesinde doğalgazla veya fosil yakıtlarla kazan ısıtılır ve boru tesisatı üzerinden apartmanlara dağıtım yapılır. Bu şekilde en hızlı sirkülasyon yapılır ve rahatlıkla kullanılır. Apartman sakinleri toptan yakıt ücreti vererek tüm sistemin çalışmasını sağlarlar. Isıyı kontrol etmek için termostatik vana faturalandırmak için de kalorimetre veya ısı pay ölçer gibi cihazlar da kullanılabilir. Merkezi doğalgaz sistemleri genel olarak avantajlıdır. Özellikle kış aylarında merkezi ısınma sistemi daha az fatura ödeyerek daha fazla ısınma mümkündür.

Üretildikleri Malzemeye Göre Merkezi Isıtma Cihazları

withimage-photo

Çelik Kazanlar

• Çelik kazanlar daha ucuzdur.

• Çelik kazanlar ocak sıcaklığını ayarlama yönünden daha esnek dizayna sahiptir.

• Kazanın büyük su hacmi ve geniş su temas yüzeyleri sayesinde kazan içerisinde iyi bir iç sirkülasyon sağlanır; bu nedenle bir kazan devresi pompasına ihtiyaç duymazlar. Aynı nedenle, brülör şalt sayısı ve buna bağlı olarak brülör devreye girerken atmosfere verilen zararlı gaz miktarlarının toplamı daha az olduğundan çevreyi korurlar.

• Çelik malzeme ısıl gerilmelere karşı daha dayanıklıdır.

• Çelik malzemenin yüzey pürüzlülüğü az olduğundan, kazanların duman gazı ve su taraflarındaki iç dirençleri düşüktür. Minimum su debisi şartı yoktur.

• Çelik malzemenin ısıl ataleti az olduğundan, kazan suyunun sıcaklık kontrolü sorunsuzdur. Çelik kazanlar, işletme parametrelerinde yapılan değişikliklere hızlı cevap verebildiklerinden otomasyona daha uygundurlar.

• Her kapasite için optimize edilmiş farklı yanma odası geometrisi dizaynı brülör ayarını ve alevin yanma odasına uyumunu kolaylaştırır.

• Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler. 20 MW yanma ısı gücüne sahip çelik kazanlar üretilmektedir.

withimage-photo

Döküm Kazanlar

• Döküm kazanlarda düşük baca sıcaklığına inilmesi halinde daha yüksek ısıl verim elde etmek mümkündür.

• Dökme dilimli yapıları sayesinde, dilimler halinde taşınarak kazan dairesinde monte edilebilirler. Bu nedenle, dar girişleri olan kazan dairelerinde önemli avantaja sahiptirler.

• Aynı seri üretilmiş kazanlarda dilim ilavesi ile kapasite artırımı mümkündür.

• Dökme demir kazan standart olarak 4-6 bar basınca dayanabilecek şekilde imal edilir, özel tedbirlerle biraz daha yüksek değere çıkılabilir.

• Döküm kazanlarda su ile soğutulmayan yüzeyler bulunmadığından herhangi bir kavrulma sorunu yoktur.

• Korozyona karşı dirençlidirler.

Brülörlerine Göre Merkezi Isıtma Cihazları

withimage-photo

Üflemeli Brülörlü Kazanlar

• Yüksek verim sağlamaktadır. Brülörde hava / yakıt oranı ayarlanabilir, yanma dış ortam basıncından ve baca çekişinden bağımsızdır.

• Üflemeli brülörlerde yakma havasını sağlayan fan aynı zamanda yanma hücresinde oluşan karşı basıncı ve eğer varsa bacadaki dirençleri yenmeyi sağlar.

• Yüksek ısıl kapasitelerde üretilebilirler.

• Sıvı yakıtlı ya da çift yakıtlı brülörlerle işletilebilirler.

• Kazandan bağımsız olarak brülör seçimi yapılabilir.

• Kazanın altının sekonder hava girişi için açık kalmasına gerek yoktur. Işınım ve durma kayıpları azdır.

withimage-photo

Atmosferik Brülörlü Kazanlar

• Üflemeli brülör ile arasındaki en temel fark, havayı yanma odasına tabii olarak almasıdır.

• Sessiz, çalışmaları, aşınacak parçanın olmaması, basit yapıları nedeniyle arıza ihtimalleri azdır.

• Kazanları başka kriterlere göre de sınıflandırmak mümkündür. Yaygın olarak, kullandıkları yakıtlara göre; katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar olarak sınıflandırma da yapılmaktadır. İşletme şartlarına göre; standart kazanlar, düşük sıcaklık kazanları ve yoğuşmalı kazanlar olarak da sınıflandırma yapmak mümkündür. Bunların dışında yaklaşık 70 kW’a kadar olan kapasiteler küçük, 70-1000 kW arası kapasiteler orta güç ve 1000 kW’ın üzerindeki kapasiteler ise büyük güç kazanları olarak tanımlanabilmektedir. Kullanım amacına göre; ısıtma kazanı, boyler kazanı, buhar kazanı, kızgın su kazanı vb. tanımlar da mevcuttur. Kazanlar duman gazı geçiş sistemlerine göre de iki geçişli (karşı basınçlı) ve üç geçişli kazanlar olarak sınıflandırılmaktadırlar.

DestekHemen iletişime geçin
Destek

Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?

06:06